ORIENTACIÓ FORT PIUS

dissabte, 26 d’agost del 2017

BEQUES ENSENYAMENTS POST-OBLIGATORIS

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2017-2018 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:
a) Quanties fixes
- Quantia fixa lligada a la renda
- Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar
- Beca bàsica
b) Quantia variable
- Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seva renda familiar.

Termini per presentar la sol·licitud: de l'11 d'agost al 3 d'octubre de 2017

Enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris