ORIENTACIÓ FORT PIUS

dimarts, 3 de gener del 2017

MyWayPass

MyWayPass és un joc d'autoconeixement en el qual l'estudiant, com si fos un videojoc, s'embarca en un viatge espacial en què ha de visitar cinc planetes que li permeten aprofundir en el seu autoconeixement, ser conscient de les seves inquietuds o dissenyar el currículum necessari per al seu futur professional.
Et convido a entrar-hi: http://www.mywaypass.com/auth/register

PROVES ESPECIFIQUES ENS.ESPORTIUS: ESQUÍ ALPÍ, SURF DE NEU, ALTA MUNTANYA, ESPELEOLOGIA I ESQUÍ DE FONS

Inscripció a les proves especifiques d'accés als ensenyaments esportius ESQUÍ ALPÍ i SURF DE NEU: del 13 de gener al 10 de febrer de 2017.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari-2016-2017/
Inscripció a les proves especifiques d'accés als ensenyaments esportius ALTA MUNTANYA, ESPELEOLOGIA I ESQUÍ DE FONS: del 13 de gener al 10 de febrer de 2017.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/calendari-2016-2017/